Nyheter från våren 2019

Stiftelsen inför ett nytt digitalt ansökningsförfarande för stipendier från vårterminen 2019.
Du som inte har möjlighet att ansöka digitalt får ansöka på den gamla blankett som kan hämtas vid kommunkontorets växel eller rekvireras från stiftelsen. Carl Tryggers stiftelse, Svärdsvik Solängen 59016 Boxholm.

Sista ansökningsdag är den 1 mars för vårterminen och 1 oktober för höstterminen.

* Studerande vid gymnasielinjer i Mjölby och Tranås kommuner
behöver inte bifoga några studieintyg.

* Övriga sökande skall
– för gymnasieutbildningar och motsvarande (komvux, folkhögskolor)
bifoga studieintyg.
– för universitet, högskolor och yrkeshögskolor bifoga registreringsintyg.

Stiftelsen följer upp ogiltig frånvaro (skolk) i samverkan med gymnasieskolorna. För att kunna få med hela terminen i bedömningen kommer utbetalning av stipendier att senareläggas till terminsslut.
Utbetalningsdag kommer att anges på hemsidan.

För studerande vid universitet och högskolor utbetalas stipendiet cirka 1 månad efter ansökningstidens utgång. Utbetalningsdag kommer att anges på hemsidan.