Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Nyheter

En nyhet höstterminen 2021 under Anknytning är att vi behöver personnummer till den förälder man hänvisar till. Gäller sökande som inte bor i Boxholms kommun.

Stiftelsen inför ett nytt digitalt ansökningsförfarande för stipendier från vårterminen 2019.
Du som inte har möjlighet att ansöka digitalt får ansöka på den gamla blankett som kan hämtas vid kommunkontorets växel eller rekvireras från stiftelsen. Carl Tryggers stiftelse, Svärdsvik Solängen 59573 Boxholm.

Sista ansökningsdag är den 1 mars för vårterminen och 1 oktober för höstterminen.

* Studerande vid gymnasielinjer i Mjölby och Tranås kommuner
behöver inte bifoga några studieintyg.

* Övriga sökande skall
– för gymnasieutbildningar och motsvarande (komvux, folkhögskolor)
bifoga studieintyg, ett nytt intyg var termin.
– för universitet, högskolor och yrkeshögskolor bifoga registreringsintyg.

Stiftelsen följer upp frånvaron i skolan där den ogiltig frånvaro (skolk) har ökat, detta sker i samverkan med gymnasieskolorna. För att kunna få med hela terminen i bedömningen kommer utbetalning av stipendier att senareläggas till terminsslut.

Utbetalningsdag för höstterminens stipendier för gymnasier, kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor är i slutet på terminen.

Alla som fått avslag kommer att få mejl eller brev där orsaken till avslaget framgår.

Skolorna vill att vi också skall se på totalfrånvaron då korttidssjuk- skrivningarna har ökat. Har du en totalfrånvaro över 20% kan du också ha fått avslag. Du som haft längre sammanhängande sjukfrånvaro kan höra av dig på mail eller brev så får vi kolla upp dessa uppgifter när skolorna startar i augusti. De uppgifterna finns men är inte med i det underlag stiftelsen fått.

För studerande vid universitet och högskolor utbetalas stipendiet cirka 1 månad efter ansökningstidens utgång.

Ändringar i regler kring stipendier vid vuxenutbildning
Elever som söker stipendier för SFI- utbildning (Svenska för invandrare) kan erhålla stipendier under max 4 terminer. Vid ansökningar hösten 2019 och framåt räknas de tidigare terminerna in som man har erhållet stipendier för SFI – utbildning.

Om ansökan för stipendier för SFI- utbildning innehåller andra kurser än SFI måste de andra kurserna omfatta minst 400 poäng.