Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Ansökan

Nu är ansökningstiden för vårterminen 2024 slut.


Anknytning till Boxholms kommun / gamla Boxholm AB krävs vid ansökan. Antingen via föräldrar som är bosatta i kommunen eller om man är mantalsskriven i kommunen.

För att erhålla stipendium måste du som studerar vid universitet – högskola bifoga registreringsintyg och för övriga skolor studieintyg.

Ansökningstiden måste iakttas. Fonden äger rätt att kontrollera de uppgifter sökande lämnar. Om felaktiga uppgifter lämnas kan utbetalda stipendier återkrävas.