Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Ansökan

Ansökan
OBS!

  • För att signera krävs att den sökande har ett eget Mobilt BankID.
  • En förälder kan ej signera åt sökande.
  • Signering krävs för att ansökan ska skickas in.
  • Slutför signeringen genom att klicka på den gröna knappen (Signera) som visas på nästa sida.


Saknar du Mobilt BankID görs ansökan med den gamla blankett som kan hämtas vid kommunkontorets växel eller rekvireras från stiftelsen. Carl Tryggers stiftelse, Svärdsvik Solängen 59573 Boxholm.

Bekräftelsen som skickas via e-post efter att signeringen är gjord är ett kvitto på att ansökan blivit mottagen.
Giltigt format: ÅÅÅÅMMDDNNNN
Postnummer Postort
OBS! Det går endast att söka för en termin i taget.
Sista ansökningsdag för Vårterminen: 1 mars, för Höstterminen: 1 oktober.
Jag har under studietiden ersättning från något av följande
Bilaga
kr/mån
kr/mån
kr/mån
kr/mån
Uppge anknytning till Boxholms kommun / gamla Boxholm AB. Bilaga
Behöver inte anges av sökande som är mantalsskriven i kommunen.
För övriga behöver vi namn, adress, telefonnummer, samt personnummer till någon av föräldrarna som är bosatta i kommunen.
OBS! Det är endast föräldrar man kan anknyta till.
Ansökningstiden måste iakttas. Fonden äger rätt att kontrollera de uppgifter sökande lämnar. Om felaktiga uppgifter lämnas kan utbetalda stipendier återkrävas
Maximal filstorlek: 67.11 MB
Endast filer av typen .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .jpe och .gif godtas
Se Nyheter på hemsidan carltryggers.se

OBS!

  • För att signera krävs att den sökande har ett eget Mobilt BankID.
  • En förälder kan ej signera åt sökande.
  • Signering krävs för att ansökan ska skickas in.
  • Slutför signeringen genom att klicka på den gröna knappen (Signera) som visas på nästa sida.

Om sidan för signering inte öppnas. Följ länken som skickats till den e-postadress som angivits för den ansökande. Kolla både inkorgen och skräpposten efter avsändaren "netnovo Solutions AB notifications@mail.egreement.com".
Stiftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR- lagstiftningen.
Sending