Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Ansökan

Nu är ansökningstiden för höstterminen 2023 slut. Vi öppnar igen för ansökning en vecka efter skolstart januari 2024.


Anknytning till Boxholms kommun / gamla Boxholm AB krävs vid ansökan. Antingen via föräldrar som är bosatta i kommunen eller om man är mantalsskriven i kommunen.

För att erhålla stipendium måste du som studerar vid universitet – högskola bifoga registreringsintyg och för övriga skolor studieintyg.

Ansökningstiden måste iakttas. Fonden äger rätt att kontrollera de uppgifter sökande lämnar. Om felaktiga uppgifter lämnas kan utbetalda stipendier återkrävas.